Рурални АЛЕКСИНАЦ   AVM Project

Садржај сајта

Контакт

 

Удружења пољопривредника
-----------------

Регистрација Удружења пољопривредника

--------------------


Народна скупштина Републике Србије донела је нови Закон о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), који је ступио на снагу 22.07.2009. године а примењује се од 22.10.2009. године.

У року од 90 дана, од дана ступања на снагу Закона, министар за државну управу и локалну самоуправу донеће прописе за извршавање овог Закона. Од 22.10.2009. године посао вођења Регистра удружења и Регистра страних удружења преузеће Агенција за привредне регистре.

Сва удружења грађана, која су основана и уписана у Регистар према старом Закону о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације, дужна су да у року од 18 месеци од дана почетка примене Закона о удружењима ускладе свој статут и друге опште акте и Агенцији за привредне регистре поднесу пријаву за упис усклађивања.

Текст Закона о удружењима